Aktiviteter

logoRejser og ture

Korrejser / korture er en del af Aarhus Studiekors aktiviteter.

Korrejser

I 2018 gik turen til München i Tyskland hvor vi havde kontakt til et lokalt kor som vi holdt koncert sammen med i den kirke de synger i, lidt udenfor München.

Efteråret 2015 var koret på rejse til Stockholm med et fortrinsvis nordisk repertoire.  Vi gav koncerter på forskellige lokaliteter bl.a. i samarbejde med et svensk kor.

Tidligere korrejser er fx gået til Paris, Letland, Irland, Rom, Montpellier, Færøerne, Sevilla, Helsinki/Tallin og Krakow. Endvidere har koret haft genvisit af kor fra Norge, Wales, Letland og Tyskland.

Korlørdag / korweekend

En til to gange årligt holder Aarhus Studiekor en korlørdag, hvor vi fokuserer på sang og stemmetræning. Vi får fx besøg af en kor-coach, som arbejder med stemmebrug, dynamik, egalitet og lignende. Gennem tiden har vi haft besøg af sangpædagog Jon Hollesen og Ingrid Haking Raaby, docent i sang ved Det Jyske Musikkonservatorium, m.fl.
En korlørdag erstattes cirka hvert andet år af en korweekend fra lørdag middag til søndag middag. Her forbereder vi os til en kommende større koncert. Vi sætter også det sociale samvær højt ved disse lejligheder.