Bestyrelse

logo 

 

Korets ledelse består af:

Bestyrelsen :

Formand : Kathrine Beuchert
Inger Gammelgaard
Maiken Hyllested
Marie Birk
Sabine Lindholst
Sven Wemmelund (Muudv.)
Jens Fogt (Muudv.)
Line H. Broen (Suppl.)
Christian Lynbech (Suppl.)
Ruth L. Eriksen (Suppl.)

Musikudvalget :

Mathias Skaarup Sørensen (fmd)
Sven Wemmelund
Jens Fogt
Ruth L. Eriksen (Suppl.)

Kasserer: Anne Ehlers