Bestyrelse

logo 

Korets ledelse består af:

Bestyrelsen:

 • Formand: Kathrine Beuchert
 • Inger Gammelgaard
 • Maiken Hyllested
 • Marie Birk
 • Sabine Lindholst
 • Sven Wemmelund (Muudv.)
 • Ruth L. Eriksen (Muudv.)
 • Line H. Broen (Suppl.)
 • Christian Lynbech (Suppl.)
 • Henna Kjær (Suppl.)

Musikudvalget:

 • Mathias Skaarup Sørensen (fmd)
 • Sven Wemmelund
 • Ruth L. Eriksen
 • Henna Kjær (Suppl.)

Kasserer:

 • Anne Ehlers