Historie

 

logo

At synge skaber glæde.

Som korsanger mærker man glæden fra det fællesskab, man er en del af.

Aarhus Studiekor blev stiftet i 1953 af musikpædagog Ellen Juul Sørensen, som med sit store musikalske engagement fik skabt et kor, hvor musikalske oplevelser og fællesskab gik hånd i hånd. Aarhus Studiekor har også derefter haft engagerede dirigenter, som hver på deres måde har præget korets musikalske udvikling.

I 1967 blev der for første gang nedsat en bestyrelse for Aarhus Studiekor, og samarbejdet mellem dirigent og bestyrelse betød blandt andet, at det blev muligt for koret at lave større arrangementer. Opførelsen af Haydns Skabelsen i Aarhus Domkirke 1969 blev startskuddet til de mange senere større opførelser, bl.a. i samarbejde med Aarhus Symfoniorkester og andre af byens kor. Koret har fx opført Matthæus-Passionen af J.S. Bach, Ein deutsches Requiem af Brahms, Dream of Gerontius af Elgar, Gurrelieder af Schönberg, Carmina Burana af Carl Orff og Messe for dobbeltkor af Frank Martin.

Med Mathias Skaarup Sørensen har koret taget hul på et nyt et afsnit af udfordringer. Koret indstuderer fortsat større og mindre korsatser inden for det klassiske repertoire. Også inden for moderne musik, som krydser grænserne mellem klassisk og rytmisk musik. Senest er der opstået en ny form for dynamisk samarbejde med musiklivet i Aarhus, idet koret skal deltage på SPOT-festivalen i Aarhus 1. maj 2015 i uropførelsen af amerikaneren Nathan Felix’ værk Neon Heaven. Se også: http://www.electrochestral.com/?page_id=727

Dirigenter for Aarhus Studiekor:

Ellen Juul Sørensen (1953-1974)
Erling Bisgaard (1974-1976)
Hans Chr. Magaard (1976-1982)
Erik Bjørn Lund (1983-1995)
Niels Nørgaard (1995-2011)
Lise-Lotte Kristensen (2011-2013)
Mathias Skaarup Sørensen (2014-2022)